UE osiąga porozumienie w sprawie zakazu nowych samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 r. – DW – 27.10.2022

Od 2035 r. w Unii Europejskiej nie mogą być sprzedawane nowe samochody dostawcze ani samochody z silnikami spalinowymi.

Czechy, które obecnie sprawują prezydencję w UE, poinformowali negocjatorów z państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, że producenci samochodów muszą osiągnąć 100% redukcję emisji CO2 do 2035 roku.

Skutecznie zakazałby sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych napędzanych benzyną lub olejem napędowym w bloku 27 państw.

Zakaz jest częścią unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55, którego celem jest zmniejszenie szkodliwych dla klimatu emisji o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

„Właśnie zakończyliśmy negocjacje w sprawie poziomów CO2 w samochodach” – napisał na Twitterze francuski eurodeputowany Pascal Canfin, który kieruje komisją ds. środowiska w Parlamencie Europejskim.

„Historyczna decyzja klimatyczna UE, która definitywnie potwierdza cel 100-procentowych pojazdów o zerowej emisji w 2035 r., z fazami przejściowymi między 2025 a 2030 r.”

Samochody odpowiadają obecnie za 12% wszystkich emisji CO2 w bloku UE, podczas gdy transport ogółem odpowiada za około jedną czwartą.

Państwa członkowskie UE muszą teraz przyjąć rozporządzenie do prawa krajowego.

Nie planowano zakazu prowadzenia pojazdów z silnikiem spalinowym. Zamiast tego ma się nadzieję, że wszystkie z nich zostaną ostatecznie zastąpione pojazdami elektrycznymi.

lo/sms (AFP, dpa, Reuters)

Leave a Comment