Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do użytkowników Strony internetowej (“Odwiedzający”), którzy odwiedzają Stronę internetową bez zawierania transakcji oraz w odniesieniu do Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu zawierania transakcji na Stronie internetowej i korzystania z różnych usług, które oferujemy (“Usługi”) (“Uprawnieni klienci”).
“Informacje umożliwiające identyfikację osoby”
oznacza wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profil finansowy, krajowy numer ubezpieczenia i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację osoby nie obejmują informacji zebranych anonimowo (tj. bez identyfikacji konkretnego użytkownika) lub informacji demograficznych, które nie są powiązane ze zidentyfikowaną osobą.
Jakie dane osobowe są gromadzone?
Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych gości. Od naszych Autoryzowanych Klientów zbieramy następujące dodatkowe informacje: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych Klientów; typ i wielkość firmy; oraz typ i wielkość zasobów reklamowych, które Autoryzowany Klient zamierza kupić lub sprzedać.
Które organizacje zbierają informacje?
Oprócz informacji zbieranych przez nas bezpośrednio, nasi sprzedawcy zewnętrzni (np. firmy obsługujące karty kredytowe, firmy rozliczeniowe i banki), którzy świadczą usługi takie jak kredyty, ubezpieczenia i usługi przechowywania, mogą zbierać te informacje od naszych gości i autoryzowanych klientów. Nie kontrolujemy sposobu, w jaki te strony trzecie wykorzystują te informacje, ale wymagamy od nich ujawnienia, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez odwiedzających i upoważnionych klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają jedynie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie chronią, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.
Jak informacje umożliwiające identyfikację osób są wykorzystywane na stronie?
Używamy informacji umożliwiających identyfikację w celu spersonalizowania strony, zapewnienia odpowiedniej oferty usług oraz realizacji zamówień dotyczących zakupu i sprzedaży na stronie. Możemy wysyłać wiadomości e-mail do odwiedzających i upoważnionych klientów na temat możliwości wyszukiwania lub kupna i sprzedaży na stronie lub informacji związanych z celem strony. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z odwiedzającymi i autoryzowanymi klientami w celu odpowiedzi na konkretne prośby lub dostarczenia wymaganych informacji.
Z kim można dzielić się informacjami?
Dane osobowe Autoryzowanych Klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi Klientami. Możemy udostępniać zbiorcze informacje o naszych odwiedzających, w tym informacje demograficzne o odwiedzających i autoryzowanych klientach, naszym organizacjom partnerskim i sprzedawcom zewnętrznym. Dajemy Ci również możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub organizacją działającą w naszym imieniu.
Jak przechowywane są dane osobowe?
Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny i nie są udostępniane osobom trzecim ani naszym pracownikom, z wyjątkiem okoliczności opisanych powyżej.
Jakie możliwości wyboru mają odwiedzający w zakresie zbierania, wykorzystywania i dystrybucji informacji?
Odwiedzający i autoryzowani klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i/lub naszych dostawców i podmiotów stowarzyszonych lub zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem
Czy strona używa plików cookie

Pliki cookies wykorzystywane są do różnych celów. Używamy plików cookie do uzyskania informacji o preferencjach odwiedzających i wybieranych przez nich usługach. Używamy również plików cookie w celach bezpieczeństwa, aby chronić naszych autoryzowanych klientów. Na przykład, jeśli autoryzowany klient zaloguje się i nie korzysta z witryny przez ponad 10 minut, automatycznie wylogowujemy go.
Jak wykorzystywane są informacje o logowaniu?
Używamy informacji o logowaniu, w tym między innymi adresów IP, dostawców usług internetowych i typów przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.
Którzy partnerzy lub dostawcy usług mają dostęp do danych osobowych osób odwiedzających stronę i/lub autoryzowanych klientów?
Nasza strona posiada i będzie posiadać partnerstwa i inne relacje z różnymi dostawcami. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do pewnych danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień upoważnionych klientów do korzystania z usług. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do zbierania lub wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy informacje umożliwiające identyfikację osoby, aby spełnić wymagania nakazu sądowego, wezwania do sądu lub prośby organów ścigania o ujawnienie informacji. Ujawniamy również informacje umożliwiające identyfikację osób, gdy jest to uzasadnione koniecznością ochrony bezpieczeństwa naszych gości i autoryzowanych klientów.
W jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację są przechowywane na stronie?
Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszymi zasadami i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych gości i autoryzowanych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymali hasło dostępu do tych danych. Regularnie sprawdzamy nasze systemy i procedury bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione przez protokoły szyfrowania używane do ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony, komunikacja elektroniczna i bazy danych mogą być narażone na błędy, luki i naruszenia, a my nie możemy zagwarantować, że takie zdarzenia nie wystąpią i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec odwiedzających lub autoryzowanych klientów za takie zdarzenia.
Jak odwiedzający mogą skorygować nieścisłości w danych osobowych?
Odwiedzający i autoryzowani klienci mogą skontaktować się z nami w celu aktualizacji swoich danych osobowych lub skorygowania nieścisłości, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres
Czy odwiedzający może usunąć lub dezaktywować informacje umożliwiające identyfikację osoby zebrane na stronie?
Oferujemy odwiedzającym i autoryzowanym klientom możliwość usunięcia i/lub dezaktywacji informacji umożliwiających identyfikację z bazy danych witryny poprzez kontakt z . Jednakże, ze względu na kopie zapasowe i pliki do usunięcia, może nie być możliwe usunięcie rekordu odwiedzającego bez zachowania niektórych pozostałych informacji. Jeśli osoba zażąda wyłączenia swoich danych osobowych, zostaną one funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani w inny sposób wykorzystywać danych osobowych tej osoby.
Co się stanie, jeśli polityka prywatności ulegnie zmianie?
Powiadomimy naszych gości i upoważnionych klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, umieszczając je na stronie internetowej. Jednakże, jeśli zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie danych osobowych, o których nieujawnienie odwiedzający lub upoważniony klient wcześniej prosił, skontaktujemy się z odwiedzającym lub upoważnionym klientem i zapewnimy mu możliwość zapobieżenia takiemu ujawnieniu.
Raporty:
Udostępnia linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie na jeden z tych linków spowoduje przejście do innej strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.